Velkommen til Kongsvinger Festning! 

Kongsvinger Festning
Kongsvingers Festning en spennende opplevelse!

Velkommen til kulturbyen Kongsvinger. Kongsvinger er festningsbyen ved Glommakneet og Glåmdalen. Her finner du byens kvaliteter med kort vei til bysentrum og begivenher!
En kort historik over unionen Sverige-Norge 1814 til unionsoppløsningen 1905 og Kongsvinger Festning finner du her! År
2005 feiredes det 100 års jubileum av unionoppløsningen!

Et unikt kulturellt minnesmerke fra 1600-talet!

Kongsvinger Festning er kanskje det mest spennende og levende kulturelle minnesmerke fra det 16.århundre.

 
Kongsvinger Festning
Velkommen til Kongsvinger Festning!
 

Velkommen til kulturbyen Kongsvinger!

Åpningstider:
Mai-Juni-Juli-August
kl. 11-16

e-post
kongsvinger.festning@scandinavia.nu


Hjemmeside:
www.scandinavia.nu/kongsvinger