En kort historik
Unionsøppløsningen og Kongsvinger Festning

Proviantmagasinet fra 1682
Kongsvinger Festning sperret veien inover landet

En kort historik over unionen Sverige-Norge 1814 til unionsoppløsningen 1905 og Kongsvinger Festning.
År 1807, det var krig mellom Norge-Danmark i allians med Napoleon og Sverige i allians med England. Under de svenske framstøtene mot Christiania over Magnor såvel 1808 som 1814 sperret Kongsvinger Festning effektivt veien innover i landet. Krigen gikk ikke godt for danske konungen, og han måtte 1814 avstå Norge til Sverige for å få fred.
Igjen som på 1600-tallet var det stormaktene som styrte fredsslutningene, dette gjorde de for å hindre et av landene i Norden ble for sterkt. Trass i den svenske overmakten under felttoget kom nordmenne godt ut av det politiske oppgjøret.

 

Karl Johan XII, Sverige
Grunnloven kom til 17.maj

Etter 400 år i union med Danmark og nu en kommende union med Sverige kom grunnloven til. Riksforsamlingen kom sammen på Eidsvoll for å lege grunnloven som ble undertegnet 17.maj 1814. Karl Johan godtok i hovedtrekk den nye norske grunnloven før nordmenne valgte kong Karl XII som konge 1814.

   
Kongsvinger Festning
Grunnloven gav Norge en stor grad av sjelvstendighet

Karl Johan som øverstkommanderende for det svenske forsvaret var det han dom hadde den reelle makten i landet, og som presset Norge in i unionen med Sverige.
Unionen ble ikke det Karl Johan hadde tenkt seg. Kongemakten ble sterkt avgrenset av den nye grunnloven, og Norge fikk på mange områder en stor grad av sjelvstendighet. Norge og Sverige hade likevel et nært militært samarbeid helt opp mot århundreskiftet, helt til Norge mot slutten av århundradet valgte egne løsninger.

   
Christian Michelsen, Norsk statsminister som ledde Norske
delegasjonen i Karlstad ved fredsforhandlingene i 1905.
Sverige kunne ikke tvinge Norge til å forbli i unionen

I 1895 led Norge et politisk nederlag i forholdet til Sverige idet ønsket om eget konsulatvesen ble avvist med trussel om krig.

Norge stod dock nu mye bedre rustet i 1905 enn i 1895. Den veldige satsningen på den militære sektorn viser at en sammenhengen mellom militær styrke og forhandlinger med andre land. Det er helt klart at svenskene ikke hadde kunnet tvinge Norge til å forbli i unionen. Et forsøk på dette hadde ført til at Norge hadde tatt opp kampen.

Kongsvinger Festning ble aktuell igjen 1895-1905. Den ble da venstre flanke i
 Glommalinjen denne forsvarslinjen var viktig for fredsforhandlingene i 1905.
Unionsavtalen med Sverige ble ensidigt oppløst

Unionsavtalen med Sverige ble ensidigt oppløst av det norske Storting 7.juni 1905, og begge land sendte tropper til grensen. Forhandlinger kom i gang 31.august og et avtale ble underskrevet 23.september 1905 i Karlstad Sverige.

FN-Monument for de 30.000 nordmenn som tjeneste i Libanon
Velkommen til Kongsvinger Festning etableret 1657!

Kongsvinger Festning etableret 1657 med Tråstad Skanse. Vinger skanse kom til 15 år senare. Festningen blir etableres til Vinger festning med garnison og eien kommandant 1682. 

 
Velkommen til kulturbyen Kongsvinger!
 

Kongsvinger Festning
Kongsvinger

e-post
kongsvinger.festning@scandinavia.nu


Hjemmeside:
www.scandinavia.nu/kongsvinger